Có thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối những câu sau không? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: sgk ngữ văn lớp 8 tập 2 trang 13

Có thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối những câu sau không? Vì sao?

Bài làm:

Trả lời:

 • Các câu trên có những dấu hiệu của câu nghi vấn:
  • Câu (a): có từ "không" ở cuối câu
  • Câu (b): xuất hiện từ "tại sao"
  • Câu (c): xuất hiện từ "nào"
  • Câu (d): Có từ "ai"
 • Tuy nhiên, các câu trên không phải là câu nghi vấn nên chúng ta không thể đặt dấu chấm hỏi vào cuối những câu này được vì những từ ngữ mang dấu hiệu của câu nghi vấn giữ vai trò khác trong câu: chúng mang nghĩa khẳng định.
  • Từ "không" trong câu (a) để khẳng định nếu Chân, Tay, Tai, Mắt, Mũi không làm việc thì lão Miệng cũng không thể sống được.
  • Từ "tại sao" trong câu (b) để khẳng định lúc bấy giờ ông giáo đã hiểu nguyên nhân lão Hạc bán con chó Vàng của lão
  • Từ "nào" trong câu (c) để khẳng định giá trị của những loài cây trên đất nước Việt Nam
  • Từ "ai" trong câu (d) là đại từ phiếm chỉ, để khẳng định người nào cũng thấy cảnh biên rất đẹp.
 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021