Có nhiều bài thơ của các giả khác nhau viết vê mùa thu, nhưng mỗi bài thơ mang những nét riêng vê từ ngữ nhịp điệu và hình tượng, thể hiện tính cá thể trong ngôn ngữ. Hãy so sánh để thấy những nét riêng đó trong ba đoạn thơ

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 102 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Có nhiều bài thơ của các giả khác nhau viết vê mùa thu, nhưng mỗi bài thơ mang những nét riêng vê từ ngữ nhịp điệu và hình tượng, thể hiện tính cá thể trong ngôn ngữ. Hãy so sánh để thấy những nét riêng đó trong ba đoạn thơ.

a)

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao

Cầu trúc lơ phơ gió hắt hiu

Nước biếc trông nư từng khói phủ

Song thưa để mặc bóng trăng vào

(Nguyễn Khuyến, Thu vịnh)

b)

Em không nghe mùa thu

Lá thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên là vàng khô

(Lưu Trọng Lư, Tiếng thu)

c)

Mùa thu nay đã khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc tiếng nói cười thiết tha

(Nguyễn Đình Thi, Đất nước)

Bài làm:

Phương diện so sánhThu vịnh Tiếng thu Đất nước
Từ ngữgợi tả, ước lệgiản dị, quen thuộc, tả thựcvui tươi, tả thực
Nhịp điệuchậm rãi với âm hưởng trang nhã, nhịp 4/3 ; 2/2/3âm điệu thổn thức, nhịp 3/2thơ tự do ngắt nhịp linh hoạt, nhịp điệu vui tươi
Hình tượngmùa thu thanh cao và tĩnh lặng với trời xanh, nước xanh, cây xanhLá vàng, hơi hướng tả thực, mới lạnúi đồi, gió, rừng tre, trời thu, mang đến cho mùa thu thêm gần gũi

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021