Communication Unit 9: Natural disasters

 • 1 Đánh giá

Phần comunication sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng giao tiếp với chủ đề "natural disasters" (thảm họa thiên nhiên) dựa vào từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Một số phần bạn học có thể tự làm theo ý của riêng mình.

 • 1. Listen to a radio programme on 4teen News. Then fill the gaps with the words you hear

Communication – Unit 9: Natural disasters

1. Listen to a radio programme on 4teen News. Then fill the gaps with the words you hear. (Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được.)

Giải:

 • (1) flooded
 • (2) warming
 • (3) used
 • (4) unprepared
 • (5) reminding

Dịch:

 • Chào mừng đến với “Thiên nhiên và bạn”. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này:
  Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?
  Chúng ta có được chuẩn bị để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên chưa?
 • Sarah: Mình nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày nay hơn trước đây. Bất cứ khi nào mình xem tin tức trên ti vi, mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mình chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu.
 • Peter: Mình không nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày "ơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng mình đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.
 • Nubita: Mình nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.
 • Linh: Mình không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ đánh vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người mà chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

2. Read the listeners’ views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree with. (Nghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định bạn đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai.)

Giải:

 • I agreed with Linh’ s view. (Tôi đồng ý với quan điểm của Linh.)
 • I don’t agree with Peter’s view. (Tôi không đồng ý với quan điểm của Peter.)

3. Answer the two questions. Express your own views and write them below.(Trả lời hai câu hỏi. Thể hiện quan điểm riêng của bạn và viết chúng.)

Giải:

I think that there are more natural disasters than in the past. The reason is that people had made many harmful things to environment such as deforestation, waste dumping... these affects badly to environment and causes natural disasters. We are not prepared to deal with natural disasters. Although scientists always warn about the seriousness of climate change, people seem to not care about it. They’re still dumping waste, releasing chemicals into rivers and oceans, exhausting fossil fuels,…

Dịch:

Tôi nghĩ rằng có nhiều hơn thảm họa thiên nhiên vào ngày nay so với trong quá khứ. Lý do là con người đã làm những điều gây hại đến môi trường như phá rừng, thải rác... những điều này ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây nên những thảm họa thiền nhiên. Mặc dù các nhà khoa học đã cảnh báo rất nhiều về sự nghiêm trọng của thay đổi khí hậu, mọi người dường như không quan tâm về nó. Họ vẫn xả rác, thải chất hóa học ra song và biển, dốc kiệt nhiên liệu hóa thạch…

4. Work in pairs. Now compare your views with a partner. Do you share the same views? (Làm việc theo cặp. So sánh quan điểm của mình với quan điểm của bạn. Hai bạn có chung quan điểm không?)


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021