Con đường không lây nhiễm HIV/ ÁIDS là? Đối tượng mà HIV tấn công trong cơ thể con người là?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất:

a. Con đường không lây nhiễm HIV/ AIDS là?

A. Quan hệ tình dục B. Muỗi đốt

C. Tiêm chích D. Truyền máu

b. Đối tượng mà HIV tấn công trong cơ thể con người là?

A. hồng câu B. Gan

C. Bạch cầu D. Phổi

Bài làm:

a. Con đường không lây nhiễm HIV/ AIDS là:

Đáp án: B. Muỗi đốt

b. Đối tượng mà HIV tấn công trong cơ thể con người là:

Đáp án: C. Bạch cầu

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 9