Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

 • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

Bài làm:

Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và nhà nước Xô Viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

Những kết quả đạt được:

 • Về kinh tế:
  • Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 – 1950) trước thời hạn 9 tháng.
  • Năm 1950, công nghiệp tăng 73%.
  • Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng
  • Nông nghiệp vượt trước chiến tranh (1939).
 • Về khoa học – kĩ thuật:
  • Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021