Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kỳ lịch sử này?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 102 sgk lịch sử 9

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kỳ lịch sử này?

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

2-9-1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

8-9-1945

Chính phủ công bố lệnh tổng tuyền cử trong cả nước

29-5-1946

Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam được thành lập

8-9-1945

Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ

Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945

Pháp đánh chiếm Uỷ ban Nhân dân Nam bộ, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần hai

6-3-1946

Ta ký với Pháp hiệp định Sơ bộ

14-9-1946

Ta ký với Pháp bản Tạm ước

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9