Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a và cộng hòa Nam Phi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a và cộng hòa Nam Phi?

Bài làm:

Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a và cộng hòa Nam Phi?

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9