Bài 10: Các nước Tây Âu

 • 1 Đánh giá

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước Tây Âu đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Tiêu biểu là sự liên kết các nước Tây Âu trong tổ chức liên minh (EU). Và sau đây, KhoaHoc xin giới thiệu với các bạn bài học “các nước Tây Âu”.

Nội dung bài viết gồm có 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình chung

* Kinh tế:

 • Sau chiến tranh, các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề.
 • Năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “Kế hoạch Mác San”.

=> Kinh tế Tây Âu phục hồi nhanh chóng nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

* Chính trị:

 • Đối nội
  • Thu hẹp các quyền tự do dân chủ
  • Xóa bỏ những cải cách tiến bộ
  • Ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ.
 • Đối ngoại:
  • Tiến hành chiến tranh xâm lược
  • Tham gia khối quân sự NATO
  • Chạy đua vũ trang

* Nước Đức:

 • Sau chiến tranh bị chia cắt thành 2 nước đối đầu nhau: Cộng hòa Liên Bang Đức (9/1949) và cộng hòa dân chủ Đức (10/1949)
 • Ngày 3/10/1990, nước Đức thống nhất trở lại.

II. Sự liên kết khu vực

 • Nguyên nhân:
  • Có chung nền văn minh, kinh tế không có sự cách biệt nhau lắm, có quan hệ mật thiết từ lâu đời.
  • Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
 • Qúa trình liên kết:
  • 4/1951 cộng đồng than, thép Châu Âu thành lập gồm có 6 nước.
  • 3/1957: 6 nước trên thành lập “cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” và “cộng đồng kinh tế châu Âu”.
  • 7/1967: Ba cộng đồng trên sát nhập lại với nhau thành cộng đồng châu Âu.
  • 12/1991: Đổi tên là liên minh châu Âu.
  • Năm 2007, có 27 thành viên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỔI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10: Các nươc Tây Âu


 • 57 lượt xem