Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 173 – sgk lịch sử 9

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Bài làm:

Giai đoạn 1976 - 1980

Giai đoạn 1981 - 1985

Thành tựu

 • Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi phục.
 • Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.
 • Nhiều nhà máy được xây dựng.
 • Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3.800km đường bộ.

Miền Nam:

 • Cải tạo XHCN được đẩy mạnh.
 • Xóa bỏ tư sản mại bản.
 • Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể.
 • Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.
 • Văn hóa - giáo dục có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.
 • Đất nước có những biến chuuyển đáng kể.
 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút:
  • Nông nghiệp tăng 4,9%.
  • Lương thực đạt 17 triệu tấn.
  • Công nghiệp tăng 6,4%/năm.
 • Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.
 • Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.
 • Công trình thủy điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào hoạt động.
 • Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất.

Khó khăn, hạn chế

 • Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm.
 • Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.
 • Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
 • Khó khăn yếu kém của thời kì trước chưa khắc phục được, thậm chí 1 số mặt trầm trọng hơn.
 • Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế - xã hội chưa được thực hiện.
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9