Nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1973)?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 151 – sgk lịch sử 9

Nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1973)?

Bài làm:

Trên mặt trận chính trị:

  • Trong hai ngày 24 và 25/4/1970, đại diện ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia tiến hành hội nghị cấp cao khẳng định quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của nhân dân ba nước.

Trên mặt trận quân sự:

  • Cũng trong thời gian trên phối hợp chiến đấu, quân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai.
  • Từ 12/2 đến 23/3/1971, quân dân ta có sự hỗ trợ và phối hợp chiến đấu của quân dân Lào đã đánh tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của 4, 5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn tại đường 9 Nam Lào.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9