Giải bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

 • 1 Đánh giá

Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 0 1933) đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ và bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Những phong trào cách mạng nhanh chóng được phục hồi, chuẩn bị cho một cao trào mới.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới

1. Tình hình kinh tế:

 • Nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp
 • Xuất nhập khẩu đình đốn
 • Hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

2. Tình hình xã hội

 • Nông dân bị bần cùng hóa
 • Công nhân thất nghiệp
 • Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng
 • Pháp thực hiện chính sách đàn áp, khủng bố.

II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.

1. Nguyên nhân:

 • Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933
 • Đời sống của nhân dân cực khổ
 • Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo

2. Diễn biến

 • Tháng 2/1930: 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riêng bãi công
 • Tháng 4/1930: 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công. Tiếp đó là 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công…
 • Ngày 1/5/1930: phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp nơi trong cả nước.
 • Tháng 9/1930: phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đạt đến đỉnh cao.

3. Kết quả

 • Chính quyền của thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều nơi bị tê liệt, tan rã.
 • Chính quyền Xô viết được thành lập.

4. Ý nghĩa:

 • Thể hiện tinh thần đấu tranh oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam
 • Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám thành công sau này.

III. Lực lượng cách mạng được phục hồi.

 • Hệ thống Đảng được khôi phục
 • Các xứ ủy, đoàn thể và các tổ chức được lập lại.
 • Tháng 3/1935, đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao để chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 72 sgk Lịch sử 9

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 75 sgk Lịch sử 9

Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 76 sgk Lịch sử 9

Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 76 sgk Lịch sử 9

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 sgk Lịch sử 9

Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021