Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 166 – sgk lịch sử 9

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

Bài làm:

Khó khăn

Thuận lợi

Miền Bắc

Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá,50 vạn ha đất bị bỏ hoang,1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp…

Từ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

Miền Nam

Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội còn tồn tại. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ. Kinh tế miền Nam trong một chừng mực nhất định đã có sự phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021