Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trên các mặt quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 – sgk lịch sử 9

Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trên các mặt quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973?

Bài làm:

Tên chiến lược

Chiến thắng mở đầu

Chiến thắng kết thúc

Kết quả

Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965)

Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2/1/1963: Diệt 450 địch, 8 máy bay, 3 xe bọc thép

Bình Gĩa (Bà Rịa) ngày 2/12/1964: Diệt 1700 địch phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản.

Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968)

Vạn Tường (Quảng Ngãi) ngày 18/8/1965: Diệt 900 địch, 22 xe tăng và 13 máy bay.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Xuân Thân 1968: Diệt 150.000 địch

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bị phá sản.

Chấm dứt ném bom miền Bắc thương thuyết với ta ở Pa-ri

Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973)

Đanh bại cuộc hành quân của Mĩ ngụy ở Đông Bắc Campuchia (Từ ngày 30/4/1970 đến ngày 30/6/1970 tiêu diệt 17.000 địch, giải phóng 5 tỉnh ở Đông Bắc Campuchia.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1972: diệt 20 vạn tên địch.

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” bị phá sản.

Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri (27/1/1973) chấm dứt chiến tranh.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9