Dựa vào lược đồ (hình 45) trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

  • 1 Đánh giá

Trang 108 sgk lịch sử 9

Dựa vào lược đồ (hình 45) trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

Bài làm:

Chủ trương của ta: Ngày 15 / 10 / 1947, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “ phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.
Tại Bắc Cạn: Ta bao vây đánh địch ở Chợ Đồn, Chợ Mới buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã từ tháng 11 / 1947
Mặt trận hướng Đông: ta phục kích chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu ở đèo Bông Lau (30-10-1947) thu nhiều vũ khí
Ở hướng Tây: ta phục kích chặn đách địch trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng, Khe Lau, đánh chìm nhiều tàu canô.
19/12/1947 Pháp rút khỏi Việt Bắc kết thúc chiến dịch.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9