Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay?

  • 1 Đánh giá

Trang 53 sgk Lịch sử 9

Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay?

Bài làm:

Từ sau năm 1945 đến nay, lịch sử thế giới có 5 nội dung chủ yếu như sau:

  • Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. Đây là lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, do sự sai lầm và chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu đã khủng hoảng, sụp đổ
  • Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La Tinh giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội thu nhiều thắng lợi.
  • Các nước tư bản phát triển nhanh chóng về kinh tế và ngày càng có xu hướng liên kết khu vực => Liên minh châu Âu ( EU) ra đời và hình thành 3 trung tâm kinh tế lớn của thế giới ( Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu).
  • Trật tự hai cực Xô – Mĩ hình thành. Hai phe XHCN và TBCN luôn đối đầu căng thẳng đỉnh cao là “ chiến tranh lạnh”. Đến năm 1989, Liên Xô tuyên bố chấm dứt “ chiến tranh lạnh”.
  • Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đạt những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu kì diệu.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9