Bước vào thu động 1950, âm mưu của Pháp và Mỹ ở Đông Dương như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 110 sgk lịch sử 9

Bước vào thu động 1950, âm mưu của Pháp và Mỹ ở Đông Dương như thế nào?

Bài làm:

Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương:

Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào Mĩ. Mĩ can thiệp sâu và "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Được Mĩ giúp đỡ, Pháp thực hiện "kế hoạch Rơ-ve” tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt – Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời thiết lập Hành lang Đông – Tây để ngăn chặn sự chi viện của Liên khu III, IV cho chiến khu Việt Bắc.  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9