Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 162 – sgk lịch sử 9

Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

Bài làm:

Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24/3)

 • 10/3/1975, quân ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi
 • 12/3 địch phản công chiếm lại nhưng thất bại.
 • 14/3 quân địch rút khỏi Tây nguyên.
 • 24/3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3 đến 29/3)

 • 21/3 quân ta đánh địch ở Huế.
 • 26/3 giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên.
 • 29/3 quân ta giải phóng Đà Nẵng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 đến 30/4)

 • 5 giờ chiều 26/4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
 • 10 giờ 45 phút 30/4, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập
 • Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
 • 11giờ 30 phút ngày 30/4 lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập
 • Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9