Tại sao Nhật phải tiến hành đảo chính Pháp?

  • 1 Đánh giá

Trang 89 sgk lịch sử 9

Tại sao Nhật phải tiến hành đảo chính Pháp?

Bài làm:

Bản chất của bọn đế quốc là không bao giờ có thể cùng nhau làm bạn. Chúng chỉ vì lợi ích của mình mới tạm thời bắt tay với nhau bởi vì khi bắt tay với nhau cả Pháp và Nhật đều có những mục đích riêng của mình. Chính vì thế khi đứng trước tình thế suy yếu Nhật tiến hành đảo chính Pháp. Vào đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng. Ở mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương phát xít Nhật cũng khốn đốn trước những đòn tấn công của Anh - Mĩ trên bộ cũng như trên biển. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị mọi điều khiện chờ cơ hôi để thống trị lại Đông Dương. Đứng trước tình thế cận kề thất bại Nhật buộc phải tiến hành đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Đêm 9-3-1945. Nhật tiến hành đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương quân Pháp chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9