Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành xâm lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 1969 – 1973?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 150 – sgk lịch sử 9

Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành xâm lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 1969 – 1973?

Bài làm:

  • Âm mưu: “Việt Nam hóa chiến tranh là chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực và không quân Mĩ và do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống “cố vấn”. Âm mưu cơ bản của “Việt Nam hóa chiế tranh” là “Dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”.
  • Thủ đoạn: Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng xung kích ở Đông Dương tiến hành xâm lược Campuchia và Lào thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” , mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc , hoạt động ngoại giao để cô lập cách mạng Việt Nam.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9