Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của khoa học – kĩ thuật của Mĩ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của khoa học – kĩ thuật của Mĩ?

Bài làm:

Mĩ là nước đi đầu về khoa học - kĩ thuật và công nghệ trên thế giới, đã thu được nhiều thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực như:

  • Sáng chế các công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động)
  • Tạo ra các nguồn năng lượng mới (nguyên tử và Mặt Trời...), những vật liệu tổng hợp mới.
  • Công nghiệp tiến hành cuộc “cách mạng xanh” .
  • Tháng 7 - 1969, lần đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng...dần dần chinh phục vũ trụ.
  • Mĩ đã sản xuất các loại vũ khí hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay tàng hình...).

=> Nhờ những thành tựu khoa học - kĩ thuật đó, nền kinh tế Mĩ không ngừng tăng trưởng ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mĩ có nhiều thay đổi nhanh chóng.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021