Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

  • 1 Đánh giá

Trang 52 sgk Lịch sử 9

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

Bài làm:

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động tích cực và tiêu cực đối với cuộc sống của con người.

  • Tác động tích cực: Cách mạng khoa học – kĩ thuật đã cải tiến công cụ sản xuất , giống mới trong sản xuất nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt. Phương tiện giao thông vận tải , liên lạc ngày càng hiện đại: ô tô, tàu hỏa, máy bay, truyền hình, điện thoại…
  • Tác động tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, bầu không khí, tai nạn giao thông…
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021