Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 172 – sgk lịch sử 9

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

Bài làm:

Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985):

 • Đất nước có những biến chuuyển đáng kể.
 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút:
  • Nông nghiệp tăng 4,9%.
  • Lương thực đạt 17 triệu tấn.
  • Công nghiệp tăng 6,4%/năm.
 • Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.
 • Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.
 • Công trình thủy điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào hoạt động.
 • Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất.
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021