Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

 • 1 Đánh giá

Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của đời sống con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và các nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Cùng nhìn lại những thành tựu to lớn mà cuộc cách mạng đã đạt được ở bài học dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

 • Khoa học cơ bản
 • Công cụ sản xuất mới
 • Năng lượng mới
 • Vật liệu mới
 • Cách mạng xanh trong nông nghiệp
 • Giao thông vận tải và thông tin liên lạc
 • Chinh phục vũ trụ.

II. Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học – kĩ thuật

a. Ý nghĩa:

 • Là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.
 • Mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong đời sống con người.

b. Tác động

 • Tác động tích cực:
  • Thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động
  • Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.
  • Thay đổi cơ cấu dân cư lao động.
 • Tác động tiêu cực:
  • Chế tạo nhiều vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá hủy diệt sự sống của loài người.
  • Ô nhiễm môi trường
  • Tai nạn lao động, tai nạn giao thông
  • Xuất hiện nhiều bệnh dịch mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 51 sgk Lịch sử 9

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 52 sgk Lịch sử 9

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 52 sgk Lịch sử 9

Hãy nêu những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật và những hạn chế của việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Vì sao nói cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật có ý nghĩa tích cực và những hạn chế?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật


 • 52 lượt xem