Giải bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

 • 1 Đánh giá

Sau thời gian hoạt động ở Pháp và Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc thành lập hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mở ra bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam.

A. Kiến thức trọng tâm

*Tóm tắt tiểu sử:

 • Nguyễn Ái Quốc (!9/5/1890 – 2/9/1969) tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung
 • Quê nội: làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 • 5/6/1911: Người ra đi tìm đường cứu nước.

I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)

 • 18/6/1919: Người gửi đến Hội nghị Véc – xai bản yêu sách của nhân dân An Nam

=>Gây tiếng vang lớn

 • 7/1920: Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê – Nin.

=>Tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc.

 • 12/1920: Người tham gia Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua, quyết định gia nhập quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

=>Trở thành người Đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)

 • Tháng 6/1923 Người từ Pháp đến Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân.
 • Năm 1924 dự đại hội lần V của quốc tế cộng sản

=>Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)

 • Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu – Trung Quốc.
 • Tháng 6 năm 1925, thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” nòng cốt là “ Cộng Sản Đảng”.

=>Là một tổ chức cách mạng theo xu hướng vô sản, có tổ chức chặt chẽ và có hệ thống.

*Hoạt động của hội VNCMTN:

 • Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng.
 • Chọn một số người sang Liên Xô học
 • Tháng 6/1925 xuất bản báo Thanh niên.
 • Năm 1927 tác phẩm, đường cách mệnh ra đời.

=>Bí mật tuyên truyền về nước. Năm 1928 thực hiện chủ trương “ Vô sản hóa”.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trang 62 sgk Lịch sử 9

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 64 sgk Lịch sử 9

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sgk Lịch sử 9

Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925


 • 45 lượt xem