Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 178 – sgk lịch sử 9

Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)?

Bài làm:

Thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch 5 năm là:

Giai đoạn 1986 – 1990:

 • Từ chỗ thiếu ăn đến năm 1990, chúng ta đã đáp ứng nhu cầu trong nước thậm chí còn có dự trữ và xuất khẩu.
 • Các nguồn hàng hóa trên thị trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
 • Kinh tế đối ngoại phát triển vể quy mô và hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần…

Giai đoạn 1991 – 1995:

 • Kinh tế đã dần khôi phục và phát triển, không có tình trạng đình đồn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông.
 • Sản phẩm trong nước bình quân hàng năm tăng 8,2%.
 • Lạm phát được đẩy lùi
 • Kinh tế đối ngoại phát triển, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
 • Hoạt động khoa học và công nghệ thích nghi dần với cơ chế thị trường.

Giai đoạn 1996 – 2000:

 • Nhịp độ tăng trưởng khá, bình quân sản phẩm trong nước hằng năm tăng 7%.
 • Nông nghiệp phát triển liên tục => giữ vững ổn định kinh tế, xã hội
 • Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, xuất khẩu đạt 51,6 tỉ USD, nhập khẩu đạt 61 tỉ USD.
 • Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất.
 • Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9