Hãy cho biết âm mưu của Pháp Mỹ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 119 sgk lịch sử 9

Hãy cho biết âm mưu của Pháp - Mỹ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

Bài làm:

Ngày 7-5-1953, Tướng Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch quân sự nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương với hy vọng trong vòng 18 tháng "kết thúc chiến tranh trong danh dự".

Kế hoạch Na-va được thực hiện qua hai bước:

Bước 1: Trong thu đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để binh định miềng Trung và miền Nam Đông Dương.

Bước 2: Từ thu đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự và kết thúc chiến tranh.

Thực hiện kế hoạch Na-va, thực dân Pháp đã xin tăng viện trợ quân sự của Mỹ gấp hai lần so với trước, ra sức tăng cường ngụy quân.

Như vây,với việc thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp - Mỹ nuôi hy vọng xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, trong vòng 18 tháng nhanh chóng chuyển bại thành thắng và kết thúc chiến tranh trong danh dự.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9