Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 151 - sgk lịch sử 9

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?

Bài làm:

Diễn biễn:

  • Ngày 30/3/1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị làm hướng tấn công chủ yếu, rồi phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam, kéo dài trong năm 1972.
  • Quân ta tiến công địch với cường độ mạnh, quy mô lớn trên hầu khắp các địa bàn chiến lược quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu 20 vạn tên địch, giải phóng những vùng rộng lớn và nông dân.

Ý nghĩa lịch sử cuộc tiến công chiến lược 1972:

  • Giáng đòn mạnh vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
  • Buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.
  • Thừa nhận Việt Nam hóa chiến tranh thất bại.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9