Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la, Mô –dăm – bích và Ghi – nê – Bít – xao?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la, Mô –dăm – bích và Ghi – nê – Bít – xao?

Bài làm:

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la, Mô –dăm – bích và Ghi – nê – Bít – xao?

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9