Sau hiệp định giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 129 sgk lịch sử 9

Sau hiệp định giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

Bài làm:

Sau hiệp định giơ-ne-vơ, hòa bình lập lại trên toàn miền Bắc, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Miền Bắc:Sau khi hiệp định được kí kết, thực dân Pháp cố tình trì hoãn rút quân. Ta đã đấu tranh buộc quân Pháp phải rút khỏi Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 1954.

Ngày 01/01/1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đến Hà Nội.

Trong khi rút quân, thực dân Pháp đã phá họai cơ sở hạn tầng kinh tế ở miền Bắc, đồng thời chúng cùng với Mĩ -Diệm dụ dỗ, cưỡng bức gần một triệu đồng bào Công giáo vào miền Nam.

Ngày 13/5/1955, quân Pháp hoàn toàn rút khỏi miền Bắc nước ta.

Miền Nam: Chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh việc đình chiến, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.

Trước khi Hiệp định được kí kết, Mĩ đã ép Pháp phải đưa tay sai của Mĩ là Ngô Đình Diệm vào chính phủ bù nhìn của Bảo Đại. Sau đó, Mĩ đã không kí vào bản cam kết thực hiện Hiệp định.

Hai ngày sau khi Hiệp định được kí kết, ngoại trưởng Mĩ đã tuyên bố can thiệp vào miền Nam Việt Nam để “ngăn chặn sự bành trướng của Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á”. Ngày 14-5 - 1956, Chính phủ Pháp thông báo sẽ rút hết quân viễn chinh ở miền Nam về nước, trút bỏ trách nhiệm thi hành nhiều điều khoản còn lại của hiệp định, trong đó có việc tổ chức tổng tuyển cử ở hai miền Nam Bắc cho chính quyền Ngô Đình Diệm.

Như vậy, miền Nam rơi vào tay đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9