Hãy nêu hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy nêu hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?

Bài làm:

Hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc đã khiến cho nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.

Còn đối với cuộc “đạt cách mạng văn hóa vô sản” nó đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9