Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị...?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi Đen Cát Xtơ rô, nhân dân Cu Ba và Đảng , Chính phủ và nhân dân ta?

Bài làm:

  • Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Phi – đen Ca – xtơ – rô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất đã vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.
  • Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phi – đen và nhân dân Cu Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam “vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu”.
  • Cu Ba đã cử các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét, mổ cho các thương binh ở chiến trường.
  • Sau 1975, Cu Ba đã giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021