Hội nghị I –an –ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 45 sgk Lịch sử 9

Hội nghị I –an –ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó?

Bài làm:

- Những quyết định của hội nghị I –an –ta:

  • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát Xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  • Thống nhất thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.
  • Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

- Hệ quả: Những quyết định của hội nghị đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh thường được gọi là “trật tự hai cực I – an –ta” mà đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021