Lập bảng các niên đại và sự kiện lịch về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của nhân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 sgk lịch sử 9

Lập bảng các niên đại và sự kiện lịch về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của nhân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954.

Bài làm:

Thắng lợi trên mặt trận chính trị

Thời gian

Sự kiện

2-1951

Đại hội đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

3-3-1951

Thống nhất mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt

21-7-1954

Buộc Pháp ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ

Thắng lợi trên mặt trận quân sự

Thời gian

Sự kiện

19-12-1946 đến 17-2-1947

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Thực hiện nhiệm vụ giam chân địch.

7-10-1947 đến cuối tháng 11-1947

Chiến dịch Việt Bắc

16-9 -1950 đến 22-10-1950

Chiến dịch Biên giới

Đông xuân 1950-1951

-

Chiến dịch trung du

-

Chiến dịch đường số 18

-

Chiến dịch Hà- Nam - Ninh

23-2-1952

Chiến dịch Hòa Bình

Đầu tháng 12-1953

Ta giải phóng toàn bộ tỉnh Lai Châu uy hiếp địch ở Điện Biên Phủ

Đầu tháng 12-1953

Tiến công địch ở Trung Lào, uy hiếp Xê-nô

Cuối tháng 1-1954

Giải phóng PhongXa-lì và mở rộng vùng giải phóng Lào.

2-1952

Giải phóng Kon Tum uy hiếp Plây- Ku

13-3 đến hết 7-5-1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021