Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

 • 1 Đánh giá

Lịch sử sau chiến tranh thế giới thứ hai là một giai đoạn đã diễn ra với bao sự kiện to lớn, phức tạp và có những đảo lộn bất ngờ. Cùng điểm lại những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay thông qua bài học dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.

1. Chủ nghĩa xã hội

 • Trở thành hệ thống trên thế giới
 • Là lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế.
 • Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu đã khủng hoảng, sụp đổ

2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La Tinh

 • Giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng
 • Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội thu nhiều thắng lợi.

3. Các nước tư bản chủ yếu:

 • Kinh tế phát triển nhanh => Liên minh châu Âu ( EU) ra đời và hình thành 3 trung tâm kinh tế lớn của thế giới ( Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu).

4. Quan hệ quốc tế

 • Trật tự hai cực Xô – Mĩ hình thành
 • Hai phe XHCN và TBCN luôn đối đầu căng thẳng đỉnh cao là “ chiến tranh lạnh”.

5. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

 • Đạt những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu kì diệu.

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

*Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX:

 • Chủ nghĩa xã hội thu những thành tựu to lớn về mọi mặt …có tác dụng to lớn vào sự phát triển của cục diện thế giới.
 • Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi bộ mặt thế giới.
 • Chủ nghĩa tư bản có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế , Khoa học- kỹ thuật và mang những đặc điểm mới ..
 • Cuộc đấu tranh giai cấp , dân tộc, “hai cực” diễn ra gay gắt .

*Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX đến 1991:

 • Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH chưa đúng đắn ở Liên Xô và Đông Âu.
 • Chiến tranh lạnh chấm dứt , xu thế đối thoại xuất hiện .

*Từ 1991 đến nay : sau chiến tranh lạnh:

 • Sự hình thành trật tự thế giới mới ( đa cực nhiều trung tâm .)
 • Xu thế hòa hoãn , thỏa hiệp giữa các nước lớn .
 • Các nước điều chỉnh chiến lược trong đó lấy việc phát triển kinh tế làm trọng điểm .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trang 53 sgk Lịch sử 9

Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 54 sgk Lịch sử 9

Tại sao nói: “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay


 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9