Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?

 • A. Liên Xô
 • B. Mĩ
 • C. Anh
 • D. Nhật Bản

Câu 2: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ.
 • B. Hệ thống thuộc địa sụp đổ.
 • C. Chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ.
 • D. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới sụp đổ.

Câu 3: Cuộc đấu tranh nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có đế quốc Mĩ tham gia trực tiếp?

 • A. Triều Tiên (1950-1953).
 • B. Việt Nam (1960-1975).
 • C. An-giê-ri (1954-1962).
 • D. Chiến tranh Vùng Vịnh (thập niên 90 của thế kỉ XX).

Câu 4: Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?

 • A. Hai cực
 • B. Một cực
 • C. Đa cực
 • D. A, B đúng

Câu 5: Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô vào thời gian nào?

 • A. Năm 1985.
 • B. Năm 1989.
 • C. Năm 1990.
 • D. Năm 1991.

Câu 6: Nguyên nhân khiến chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở Liên Xô và các nước Đông Âu

 • A. Bị người dân nổi dậy lật đổ
 • B. Vì những sai lầm nghiêm trọng trong đường lối chính sách
 • C. Bị các nước đế quốc tấn công
 • D. Bị các thế lực đế quốc và phản động chống phá

Câu 7: Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa:

 • A. Các nước Tâu Âu và Mĩ
 • B. Liên Xô và Mĩ.
 • C. Mĩ và Nhật Bản.
 • D. Các nước Tây Âu và các nước Đông Âu.

Câu 8: Cuộc cách mạng nào đã đánh đổ chính quyền tay sai của chủ nghĩa thực dân kiểu mới?

 • A. Trung Quốc (01/10/1949)
 • B. Cu Ba (10/01/1959)
 • C. An-giê-ri (18/03/1962).
 • D. Ấn Độ (26/11/1950).

Câu 9: Trật tự thế giới hai cực bị tan rã, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành theo chiều hướng:

 • A. đơn cực, do Mĩ đứng đầu.
 • B. đơn cực do các nước Tây Âu đứng đầu.
 • C. hai cực do Mĩ và các nước Tây Âu đứng đầu.
 • D. đa cực, nhiều trung tâm.

Câu 10: Địa danh lịch sử nào đánh dấu sự mở đầu việc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ?

 • A. An-giê-ri.
 • B. Điện Biên Phủ.
 • C. Phôm-pênh (Cam-pu-chia).
 • D. Viên-Chăn (Lào).

Câu 11: Nước xã hội chủ nghĩa ở Mĩ La-tinh là nước nào?

 • A. Brazin
 • B. Mê-hi-cô
 • C. Chi-lê
 • D. Cu-ba

Câu 12: Năm nào được xem là "năm châu Phi"?

 • A. 1945
 • B. 1955.
 • C. 1960.
 • D. 1965.

Câu 13: Hiện nay, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào làm trọng điểm?

 • A. Chính trị
 • B. Kinh tế
 • C. Văn hóa
 • D. Quân sự

Câu 14: Ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới trong nửa sau thế kỉ XX là:

 • A. Liên Xô, Mĩ, Tây Âu.
 • B. Liên Xô, Mĩ, Nhật Bản.
 • C. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
 • D. Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Câu 15: Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới?

 • A. 1944
 • B. 1945
 • C. 1949
 • D. 1950

Câu 16: Tổ chức nào có nhiều tác dụng thúc đẩy sự phát triển và giao lưu kinh tế giữa các quốc gia?

 • A. Khối EEC
 • B. Khối ASEAN
 • C. Khối NATO
 • D. A, B đúng

Câu 17: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới?

 • A. Trung Quốc
 • B. Liên Xô
 • C. Việt Nam
 • D. Cu Ba

Câu 18: Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì:

 • A. Sau "Chiến tranh lạnh", một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
 • B. Một trật tự thế giới hai cực Xô-Mĩ.
 • C. Một trật tự thế giới đơn cực.
 • D. A, B đúng

Câu 19: Xu hướng chung của thế giới hiện nay là gì?

 • A. Đối đầu.
 • B. Liên minh chính trị.
 • C. Chạy đua vào vũ trụ.
 • D. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Câu 20: Tại sao nói: "Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

 • A. Là thời cơ, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển cho phép các nước tận dụng những thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật, lấy kinh tế làm trọng điểm và tích cực mở rộng các quan hệ kinh tế.
 • B. Là thách thức, vì hòa bình ở nhiều khu vực bị đe dọa bởi xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố và li khai
 • C. Hai câu a và b đều đúng
 • D. Hai câu a và b đều sai

Câu 21: Cách mạng nước nào được xem là "lá cờ đầu" của Mĩ La tinh?

 • A. Mê-hi-cô.
 • B. Vê-nê-duê-la.
 • C. Cu Ba.
 • D. Ni-ca-ra-gua.

Câu 22: Tổ chức nào là liên minh kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?

 • A. Liên minh châu Âu (EU).
 • B. Liên Hợp Quốc.
 • C. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).
 • D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Câu 23: Nguyên nhân chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

 • A. Nhận viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ.
 • B. Tinh thần tự lực, tự cường của mỗi nước.
 • C. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng,
 • D. Áp dụng những thành tựu của CM KH-KT.

Câu 24: Chủ nghĩa A-pác-thai bị xoá bỏ tại đâu?

 • A. Mĩ La-tinh.
 • B. Nam Phi.
 • C. Trung Đông.
 • D. Châu Phi.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay


 • 32 lượt xem