Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10: Các nươc Tây Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10: Các nươc Tây Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế đất nước, các nước Tây Âu phải làm gì?

 • A. Tiến hành cải cách nền kinh tế.
 • B. Nhận viện trợ từ Mĩ.
 • C. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ.
 • D. Trở lại xâm lược thuộc địa.

Câu 2: “Kế hoạch Mác-san” có tên gọi khác là gì?

 • A. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”.
 • B. “Kế hoạch khôi phục nền kinh tế châu Âu”.
 • C. “Kế hoạch trợ giúp châu Âu”.
 • D. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”.

Câu 3: Để nhận được viện trợ theo “Kế hoạch Mác-san”, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

 • A. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập trên thị trường châu Âu.
 • B. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.
 • C. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.
 • D. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ.

Câu 4: Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

 • A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.
 • B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.
 • C. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.
 • D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

Câu 5: Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm mục đích gì?

 • A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • C. Chống Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.
 • D. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nước nào phân chia chiếm đóng lãnh thổ nước Đức?

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.
 • B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.
 • C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.
 • D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

Câu 7: Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm cho tình hình châu Âu:

 • A. ổn định và có điều kiện phát triển.
 • B. có sự đối đầu gay gắt giữa các nước.
 • C. trở nên căng thẳng.
 • D. có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

Câu 8: Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào CHLB Đức vào thời gian nào?

 • A. 03/09/1990.
 • B. 03/10/1990.
 • C. 03/11/1990.
 • D. 03/12/1990.

Câu 9: Những năm 60 và 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Đức vươn lên đứng thứ mấy trên thế giới tư bản?

 • A. Thứ nhất
 • B. Thứ hai
 • C. Thứ ba
 • D. Thứ tư

Câu 10: Đến năm 1999 số nước thanh viên của Liên minh châu Âu là:

 • A. 14 nước.
 • B. 15 nước
 • C. 16 nước.
 • D. 17 nước

Câu 11: Tổ chức liên kết khu vực ra đời đầu tiên là tổ chức nào?

 • A. Cộng đồng châu Âu.
 • B. Cộng đồng than thép châu Âu.
 • C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
 • D. Liên minh châu Âu.

Câu 12: Các thành viên đầu tiên của Khối Thị trường chung châu Âu (EEC) gồm:

 • A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan
 • B. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha
 • C. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua
 • D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

Câu 13: Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời có ý nghĩa tích cực nhất là gì?

 • A. Tạo ra một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
 • B. Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, tài chính với Mĩ và Nhật Bản.
 • C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội, đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.
 • D. Phát hành đồng tiền chung.

Câu 14: họp hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-xtrich quyết định đổi tên Cộng đồng châu Âu (EC) thành:

 • A. Cộng đồng châu Âu.
 • B. Cộng đồng than thép châu Âu.
 • C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
 • D. Liên minh châu Âu.

Câu 15: Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản?

 • A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
 • B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.
 • C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
 • D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.

Câu 16: Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu viết tắt là:

 • A. EEC.
 • B. EC
 • C. EU.
 • D. a, b, c sai.

Câu 17: Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 1957?

 • A. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.
 • B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật
 • C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.
 • D. Phát hành đồng tiền chung.

Câu 18: Cộng đồng than, thép Châu Âu thành lập vào thời gian nào? gồm bao nhiêu nước?

 • A. 4/1951 gồm 6 nước
 • B. 5/1951 gồm 6 nước
 • C. 6/1951 gồm 6 nước
 • D. 7/1951 gồm 6 nước

Câu 19: Đồng tiền chung châu Âu với tên gọi EURO phát hành từ ngày:

 • A. 01/01/1999.
 • B. 01/02/1999.
 • C. 01/03/1999.
 • D. 01/04/1999.

Câu 20: Năm 2007, liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

 • A. 25
 • B. 26
 • C. 27
 • D. 28
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Các nước Tây Âu


 • 117 lượt xem