Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)

  • 1 Đánh giá

Trang 131 sgk lịch sử 9

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)

Bài làm:

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Về nông nghiệp: Nông dân hăng hái khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, cày cấy hết ruộng đất vắng chủ, tăng thêm đàn trâu bò, sắm thêm nông cụ. Nhiều đập nước bị phá vỡ được sửa chữa. Nạn đói có tính chất kinh niên được giải quyết cơ bản.

Về công nghiệp; mở rộng hầu hết các cơ sở công nghiệp quan trọng, xây dựng nhiều nhà máy

Về thủ công nghiệp: nhiều mặt hàng tiêu dùng trong nước được sản xuất thêm, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước, giải quyết phần nào việc làm cho người lao động.

Về thương nghiệp: hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán được mở rộng, giao lưu hàng hóa giữa các địa phương ngày càng mở rộng.

Về giao thông vận tải: gần 700 km đường sắt được khôi phục; sửa chữa làm mới hàng nghìn tuyến đường ô tô; xây dựng mở rộng nhiều cảng.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9