Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 169 – sgk lịch sử 9

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Bài làm:

Những quyết định của kì họp thứ nhất, quốc hội khóa VI:

  • Chính sách đối nội và đối ngoại của nước VN thống nhất.
  • Đổi tên nước là : CHXHCNVN. ( từ ngày 2-7-1976)
  • Quyết định: Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca.
  • Thủ đô: Hà Nội.
  • Thành phố Sài gòn - Gia Định đổi là thành phố Hồ Chí Minh .
  • Bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chức vụ cao nhất của nhà nước.
  • Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9