Trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961-1965) , Mỹ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

  • 1 Đánh giá

Trang 140 sgk lịch sử 9

Trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961-1965) , Mỹ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

Bài làm:

Sau thất bại trong phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam, Mỹ chuyển sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt", một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ được tiến hành bằng quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy. Như vậy, trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" Mỹ đã có âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm.

Âm mưu: “Dùng người Việt đánh người Việt”.

Thủ đoạn:

  • Tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, đưa nhiều cố vấn quân sự vào miền Nam; tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại; sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
  • Dồn dân lập “ấp chiến lược”; mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng; phong toả biên giới, vùng biển để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021