Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?

Bài làm:

Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được đã mang lại ý nghĩa to lớn đối với nước này:

  • Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao.
  • Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước và ngược lại.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9