Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?

Bài làm:

 • Mục đích ra đời: Cùng giúp đỡ nhau, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.
 • Biểu hiện: Sự hợp tác tương trợ này được thể hiện trong hai tổ chức:
 • Về quan hệ kinh tế: Ngày 8/1/1949 hội đồng tương trợ kinh tế (gọi tắt là SEV) ra đời gồm Liên Xô và các nước Đông Âu ( Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung – ga- ri…).
 • Quan hệ chính trị và quân sự: Ngày 14/5/1955 tổ chức hiệp ước Vác – sa – va thành lập.
 • Thành tựu:
  • Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10%/năm
  • Thu nhập quốc dân (1950 – 1973) tăng 5,7 lần.
  • Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỉ Rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9