Nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản...

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Bài làm:

Những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản là siêu cường kinh tế thứ 2 thế giới. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. Nền kinh tế Nhật Bản - phát triển thần kì, cụ thể:

  • Năm 1968, đạt 183 tỉ USD vươn lên đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.
  • Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người 23796 USD vượt qua Mĩ chỉ đứng sau Thụy Sĩ.
  • Công nghiệp tăng nhanh, tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15%
  • Nông nghiệp cung cấp hơn 80% lương thực trong nước, nghề đánh cá, đứng thứ hai sau Pê – ru….
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9