Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968)?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 146 – sgk lịch sử 9

Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968)?

Bài làm:

 • Diễn biến :
  • Đêm 30 rạng 31-1-1968 ta tấn công vào các đô thị ở miền Nam .
  • Tại Sài gòn quân ta tấn công vào tòa Đại Sứ Mỹ , Dinh Độc lập, bộ Tổng tham mưu, sân bay Sài gòn của địch .
 • Ý nghĩa :
  • Mặc dù có những tổn thất do thiếu sót trong chỉ đạo, nhưng có ý nghĩa to lớn
  • Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bai của “Chiến tranh cục bộ”.
  • Mỹ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc .
  • Mỹ chịu đến hội nghị Pa ri để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược.

 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9