Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 171 – sgk lịch sử 9

Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Bài làm:

Với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện 1 bước đời sống nhân dân. Nhân dân ta đã bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980) và gặt hái được những thành tựu:

 • Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi phục.
 • Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.
 • Nhiều nhà máy được xây dựng.
 • Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3.800km đường bộ.

Ở miền Nam:

 • Cải tạo XHCN được đẩy mạnh.
 • Xóa bỏ tư sản mại bản.
 • Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể.
 • Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.
 • Văn hóa – giáo dục có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9