Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

  • 1 Đánh giá

Trang 89 sgk lịch sử 9

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Bài làm:

Đêm 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng quân Pháp vẫn chống cự yếu ớt, chỉ sau vài giờ đã đầu hàng. Sau khi hất cẳng Pháp chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, bản chất của chúng đã lộ rõ. Nhân dân ta càng thêm căm ghét chúng cùng bè lũ tay sai.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9