Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kỳ này?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk lịch sử 9

Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kỳ này?

Bài làm:

Các tác phẩm văn học của Nam Cao như: Một bữa no, trẻ con không được ăn thịt chó, Lão Hạc,

Tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân,…

Thơ thì có bài: Nghi thức nhặt cơm rơi của bà mẹ quê (Trần Xuân An )\

Quý hạt ngọc trời, thói quen từ bé

chao vào muỗng canh những hạt cơm rơi

đưa lên miệng, kính cẩn lời niệm khẽ

chưa từng nhạt phai, dù tuổi tám mươi

Ất Dậu, bốn lăm, niềm đau trận đói
(cha lén ăn, để chết lịm con thơ
quá tủi thẹn, đã tự mình treo cổ!)
suốt đời bà, chưa khuây quên bao giờ

Chuyện quê buồn, tôi nghe từ tuổi nhỏ
người thành ma đói, ngập chợ đầy đường
một cơ khổ giữa trùng trùng cơ khổ
năm năm giặc Nhật, mấy triệu đau thương

Trở mặt Đông Du, mị lừa Đại Á
xót đau, biết trước, còn bịp ai đây!
nay tóc bà vẫn trắng mây nhân hậu
lỡ cơm rơi, nhặt lại, dẫu đủ đầy

Nỗi mất nước khắc sâu vào số phận
tiếc ngọc trời thành nghi thức nguyện cầu
Hiro, Naga cũng hằng tưởng niệm
với tiếng bẻ gươm? vỗ cánh bồ câu.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9