Pháp- Mỹ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

  • 1 Đánh giá

Trang 125 sgk lịch sử 9

Pháp- Mỹ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Bài làm:

Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Việt -Lào, có vị trí chiến lược quan trọng. Pháp - Mỹ quyết dồn mọi cố gắng nỗ lực cuối cùng để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, thành pháo đài bất khả xâm phạm là con nhím khổng lồ của vùn núi rừng Tây Bắc. Để xây làm được điều đó Pháp -Mỹ đã làm những việc sau:

Được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tạp đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Lực lượng ở đây lúc cao nhất là 16200 quân, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành ba quân khu: phân khu trung tâm có sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh, phân khu bắc và phân khu Nam.

Xây dựng Điện Biên Phủ như vậy, Pháp - Mỹ cho rằng Điện Biên Phủ là "Pháo đài bất khả xâm phạm", là cái chảo lửa thu hút quân chủ lực của ta để tiêu diệt.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9