Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 173 – sgk lịch sử 9

Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985)?

Bài làm:

Lĩnh vực

Kế hoạch 5 năm

(1976 – 1980)

Kế hoạch 5 năm

(1981 – 1985)

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp bình quân

1,9%

4,9%

Sản xuất lương thực

13,4 triệu tấn

117 triệu tấn

Sản xuất công nghiệp

0,6%

9,5%

Thu nhập quốc dân

0,4%

6,4%

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9