Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

  • 1 Đánh giá

Trang 82 sgk lịch sử 9

Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

Bài làm:

Ngày 23-7-1941, tại Hà Nội Chính phủ Pháp công bố một hiệp ước giữa Pháp và Nhật – Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. Kể từ đây, trong thực tế đã cấu kết chặt chẽ với nhau trong việc đàn áp bóc lột nhân dân Đông Dương.

Sở dĩ, Nhật –Pháp cấu kết với nhau để cùng thống trị Đông Dương bởi lẽ sau. Chúng thực sự là không thể nào một mình độc chiếm Đông Dương lúc này. Pháp suy yếu cả ở chính quốc và Đông Dương (Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng). Chúng chờ khi chính phủ Đờ - Gôn được giải phóng sẽ giúp sức chúng, hơn nữa Pháp cũng muốn dựa vào Nhật để chống phá lại phong trào cách mạng ở Đông Dương nhất là ở Việt Nam. Trong khi đó phát xít Nhật muốn lợi dụng Pháp để chống phá phong trào cách mạng, để kiểm lời phục vụ cho cuộc chiến tranh của Nhật tạo bàn đạp để tiến công xuống khu vực phía Nam Thái Bình Dương.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9