Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?

Bài làm:

 • Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN:
  • Do yêu cầu hợp tác và phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.
  • Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.
  • 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN0 ra đời tại Băng Cốc (Thái Lan).
 • Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN:
  • Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021